Viselkedési kódex a zéró tolerancia alkalmazásával

Viselkedési Kódex – Zéró Tolerancia (ZT)

 1. Tilos a versenyteremben telekommunikációra alkalmas készülék bármilyen használata. Amennyiben bármely játékos a versenyteremben a játékidő alatt telekommunikációt kezdeményez vagy fogad (utóbbi alatt értendő, hogy a hívást fogadja vagy az üzenetet – megjelenési formájától függetlenül – olvassa), vagy készüléke a játékosok bármelyike számára hallhatóan megszólal, büntetéssel sújtandó. Ugyanilyen elbírálás alá esik bármilyen más, zajkeltő eszköz használata.
 2. Tilos a hangoskodás, a játék gyakori beszéddel való rendszeres megzavarása, a partner és az ellenfelek hangos oktatása, a leosztás hosszas elemzése – az előírt büntetést a tornavezető szabja ki.
 3. Szigorúan tilos a partner vagy az ellenfelek sértegetése, a többi játékos nyugalmát nagyon zavaró, kötekedő viselkedés, hangos veszekedés – a büntetés mértékét a tornavezető határozza meg.
 4. Szigorúan tilos a hangos elemzés – amennyiben egy leosztást az asztalnál zajló hangos elemzés következtében nem lehet egy másik asztalon lejátszani, a büntetési tételt a tornavezető határozza meg.
 5. Szigorúan tilos a tornavezetőkkel szembeni tiszteletlen, udvariatlan, kötekedő viselkedés – a büntetési tételt a tornavezető határozza meg a szövetségi gyakorlatnak megfelelően.
 6. Szigorúan tilos az épületen belül bárhol dohányozni, a szabály megszegőjét büntetéssel kell sújtani. Ha a fenti szabálysértések (egy alponton belül) egy napon másodszor vagy még többször fordulnak elő, a büntetés mértéke az előzőleg alkalmazott tétel kétszerese. A fenti szabálysértések büntetését kötelezően alkalmazni kell, egy játékossal szemben akár egymás után többször is. A zsűrinek minden ilyen büntetést rögzítenie kell a zsűri-könyvben. A büntetés azonnal érvénybe lép, ellene óvás nem nyújtható be.
 7. A ZT a versenyteremben történő viselkedést szabályozza, amely szerint a tornavezető mérlegelés nélkül köteles a szabály ellen vétő játékosokat eredménycsökkentéssel büntetni.
 8. A ZT szabályok ellen vétő, a versenyen nem játszó személyek büntetése a versenyteremből való eltávolítás. Amennyiben egy játékos ellen egy éven belül 3 ilyen ítélet (bejegyzés) született, a tornavezető ezt az Elnökség elé terjeszti, amely fegyelmi eljárást kezdeményezhet.
 9. A klubversenyen a partik leosztása a verseny megkezdése előtt megtörténik. Az asztalra kirakott tokokból a lapok kivétele a játékidő kezdete előtt, illetve a lapok megkeverése tilos (kivéve a tornavezető utasítására). Az asztalnál az Észak–Délen ülő pár feladata, hogy a tokokat kezelje, majd azok lejátszása után, a tornavezető csere utasítására a megfelelő helyre továbbítsa,  és a játéknap végén sorba rendezve visszavigye a zsűri-asztalra.
 10. Játékosok csak olyan asztaloknál kibicelhetnek, ahol az általuk már lejátszott leosztásokat játsszák. Mások bármely asztalnál kibicelhetnek. Bármely játékosnak joga van elküldeni az asztalától bármely kibicet, kivéve csapatverseny esetén az ellenfél kapitányát, és a mérkőzés esetleges közvetítése esetén a közvetítésen dolgozókat. Csapatverseny esetén a zárt teremben nem lehet kibicelni, kivéve a sajtó képviselőit, illetve a mérkőzés közvetítése esetén a közvetítésen dolgozókat.
 11. Az egyik pár késése esetén hívni kell a tornavezetőt. Ha egy pár játékát ellenfele lassúnak tartja, akkor is hívnia kell a tornavezetőt. A monitorokon jelzett játékidő vége előtt két perccel új leosztás már nem kezdhető el – ha mégis megtennék, azt a tornavezető érvényteleníti. Amennyiben a játékidő végén egy asztal nem tudja a rendelkezésre álló idő alatt befejezni a számára előírt leosztás(oka)t, úgy a tornavezető az el nem kezdett leosztás(oka)t ne engedje lejátszani. Amennyiben a késésért az egyik pár okolható (például a játék elején késett; vagy az egyik pár elvállalta a lassú játékot; vagy dohányzás miatt a pár akkor a tornavezető a késésben vétkes párt eredménymérsékléssel bünteti, mely mértékkel ellenfele eredményét megnöveli. Amennyiben egyik pár sem vállalja a lassú játékot, és nem lehet megállapítani, melyik pár okolható az időtúllépésért, úgy a tornavezető adjon mindkét párnak/csapatnak büntetést. A késésért kapott büntetések az adott mérkőzés eredményébe számítandóak.