A sportegyesület célja

A Sportegyesület célja széles köreiben ismertté tenni a bridzsjátékot, amely mint szellemi sport és szórakoztató agytorna hasznos erőforrás. A bridzs csak egyszerre több asztalnál játszó sportolókkal válik szellemi sporttá, tömegeket mozgató erővé. A versenysport rendszeres gyakorlása közösségépítő erővel rendelkezik. A klubversenyeken rendszeresen résztvevők olyan közösséget alkotnak, amely épül a megértésre, a toleranciára és az összetartásra.

A magas színvonalon játszható bridzs nem csupán kiapadhatatlan örömforrás, de élethosszabbító, egészségmegőrző hatású, és élethosszig tartó tanulást kínál.

A bridzsező fiatalok elkerülik az elkallódást, eredményesebbek a tanulmányi teljesítményekben, később könnyebben oldják meg a munkába állási nehézségeket.

A fent jelzett előnyök háttere a bridzsezés hatásairól készült nemzetközi elemzések és kutatások alapján:
A bridzs olyan kártyajáték, amely személyiségfejlesztő szórakozás, egyben komoly szellemi sport, egészségmegőrző tevékenység. Hatással van a kognitív készségek fejlesztésére, és gyakorlása szerepet játszik a dementia megelőzésében. A rendszeres bridzsezés tartalmassá teszi a szabadidőt. Olyan szellemi sportág, amelyhez matematikai logika, statisztikus és kombinatorikus gondolkodás, továbbá partner- és csapatjáték lévén, kooperáció és pszichológiai rátermettség szükséges. A játéknak azonban nem előfeltétele a fenti készségek magas szintű birtoklása, hanem automatikusan fejleszti azokat a sportban történő elmélyedés során.

A bridzs kapcsolatteremtő eszköz, összetartó erő a családban és más mikroközösségben.
Kimutatható hatást gyakorol:  memória fejlesztésére, ok-okozati összefüggések meglátásának képességére, problémamegoldásra, térlátásra, kommunikációs készségre, stratégia-alkotásra, vizuális intelligencia bővítésére, kooperációs készségek fejlesztésére, megőrzésére.

Fiataloknál: Segít a kommunikációs, a logikai, a stratégiai, továbbá a kooperációs készségek fejlesztésében. Fejleszti a memóriát, az önfegyelmet és a toleranciát, továbbá az eredményesség érdekében tett erőfeszítések módjait. Kutatási eredmények bizonyítják, hogy a bridzsező diákoknak több területen fejlesztette a gondolkodását, és lényegesen javította tanulmányi eredményeit, önmagához képest, az olvasás, matematika, társadalomtudományok, természettudományok terén is.

Középkorúaknál: Segít közösséget találni, kondicionálja a szellemi erőforrásokat, támogatja az érvényesüléshez szükséges képességek fejlesztését. Szerepet játszik az egészség hosszú távú megőrzésében.

Időskorúaknál: A bridzsezés frissen tartja az agyműködést, lassítja az öregedést. Értelmet és élmény gazdag lehetőséget teremt a nyugdíjaskor mentális válságainak feloldásában, terapikus hatása megkérdőjelezhetetlen az idős korosztály körében. Közösséget nyújt, értelmes szórakozást, kikapcsolódást, tanulási feladatot jelent.